تو مرا باور کن

من شعرهایت را بی قافیه می سرایم


وقتی دیوانه دیوانت شوم


من شبهایت را بی ستاره می شمارم


وقتی روزهای پربهانه ات شوم


من دستانت را بی بهانه می فشارم


وقتی که باران باغچه ات شوم

...تو مرا باور کن

/ 0 نظر / 20 بازدید