بهونه

نمیدونم چرا این دل همه اش بهانه میکنه ؟ چرا

این همه که نشونت میدم نمی پسندی؟

این دل نمی خواد با ما کنار بیاد  و هر لحظه یه احساسی رابهم نشون میده . دیگه از ترافیک این همه بهانه ، شدم بنگاه بهانه ها . 

 

 

بابا یکی بیاد و بشه ؛ پایان این بهانه ها .

 

دیگه خسته شدم  از بس این همه لباس پرو کردم .

/ 0 نظر / 20 بازدید